Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami zbierania plików "cookies". Pokaż Zamknij

Czekaj...

Aktualność

Ustanowienie dni pracy wewnętrznej

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
z dnia 9 października 2020 r.


w sprawie: ustanowienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku dni pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów.

 

 

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1356) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka nr 149/VIII/2020 z dnia 9 października 2020 r.  zarządzam, co następuje:

 

1

  1. 1. Od dnia 12 października 2020 r. do odwołania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku będzie pracował w trybie pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów, z wyłączeniem referatów wykonujących zadania zastrzeżone w § 21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020  r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1356).
  2. 2. Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub mailowo w normalnych godzinach pracy Zakładu.

 

2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Kadr i Płac oraz kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez te komórki.

 

3

Niniejsze Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom oraz pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

 

4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia 12 października 2020 r.

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Milanówku

 

/-/ Joanna Oknińska